Aktywna Tablica SPE 2021-2024

Obowiązujące terminy składania wniosku do programu "Aktywna Tablica SPE"

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pojawił się termin składania wniosków do programu Aktywna Tablica, tj. 04.09.2021 r.
Data przekazania wsparcia finansowego organom szkoły określona została na czas do 31.10.2021 r.

Gotowe pakiety terapeutyczne w ramach programu "Aktywna Tablica SPE"

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych konsultantów, jak i znając potrzeby szkół w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami komunkacyjnyjmi, przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne pakiety terapeutyczne:

Dysleksja Dyskalkulia stymulacja polisensoryczna
Dysleksja Dyskalkulia  Stymulacja polisensoryczna
ADHD, ADD psychologia ADHD koncentracja, wyciszenie Wyposażenie sal terapeutycznych
ADHD Psychologia ADHD, ADD - logopedia, komunikacja  Wyposażenie sal terapeutycznych
ACC pomoce dydaktyczne w terapii uczniów data-src= ADHD ADD AUTYZM - komunikacja, porozumiewanie się, logopedia ADHD ADD AUTYZM - organizacja dnia i funkcjonowanie w szkole
ACC pomoce dydaktyczne w terapii ADHD, ADD - wyciszenie, logopedia ADHD ADD AUTYZM - funkcjonowanie


Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości dofinansowania i kontaktu z naszymi konsultantami terenowymi.

Aktywna Tablica SPE  -  czas na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

W latach 2021-2024 następuje kontynuacja rządowego programu wsparcia szkół - Aktywna Tablica SPE.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, dotację mogą uzyskać te szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Jaka jest wysokość wsparcia w ramach programu?

Program zakłada dofinansowanie w 80 proc. ze środków budżetu państwa i 20 proc. wkładu własnego samorządów.
Wartość projektu dla jednostki edukacyjnej może w sumie wynieść aż 43.750 złotych, z czego 35.000 zł to wsparcie budżetu państwa, a 8.750 zł to wkład własny szkoły.
Po raz pierwszy w tym roku przeznaczono na pomoc szkołom aż tak duże środki!

Aktywna-Tablica-2021-2024_-SPE

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica SPE?

Wsparcie może otrzymać ta szkoła, której uczniowie wymagają indywidualnego podejścia w procesie edukacyjnym.
Program da Państwu szansę na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi oraz wprowadzenie terapii zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności.

Mając na uwadze szeroki wachlarz Państwa potrzeb przygotowaliśmy katalog pakietów terapeutycznych do pracy z dziećmi, które wymagają zapewnienia im specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Jak uzyskać informacje na temat otrzymania wsparcia?

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat doposażenia szkoły w linię produktów i pomocy dydaktycznych?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami terenowymi, którzy udzielą Państwu szczególowych informacji, związanych z przygotowanymi pakietami oraz programem wsparcia Aktywna Tablica oraz informacji na temat kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Zachęcamy do pobrania gotowych, ministerialnych wniosków o wsparcie dla szkół:

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica
  Dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkół za granicą).
 2. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
 3. Wniosek C dyrektora szkoły  o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
 4. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego
 5. Zestawienie pomocy dydaktycznych - informacje na temat programu Aktywna Tablica 

 

Obowiązujące terminy składania wniosku do programu "Aktywna Tablica SPE" Zgodnie z informacją na stronie  Ministerstwa Edukacji i Nauki , pojawił się termin składania wniosków do  ... Dowiedz się więcej »
Zamknij okno
Aktywna Tablica SPE 2021-2024

Obowiązujące terminy składania wniosku do programu "Aktywna Tablica SPE"

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pojawił się termin składania wniosków do programu Aktywna Tablica, tj. 04.09.2021 r.
Data przekazania wsparcia finansowego organom szkoły określona została na czas do 31.10.2021 r.

Gotowe pakiety terapeutyczne w ramach programu "Aktywna Tablica SPE"

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych konsultantów, jak i znając potrzeby szkół w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami komunkacyjnyjmi, przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne pakiety terapeutyczne:

Dysleksja Dyskalkulia stymulacja polisensoryczna
Dysleksja Dyskalkulia  Stymulacja polisensoryczna
ADHD, ADD psychologia ADHD koncentracja, wyciszenie Wyposażenie sal terapeutycznych
ADHD Psychologia ADHD, ADD - logopedia, komunikacja  Wyposażenie sal terapeutycznych
ACC pomoce dydaktyczne w terapii uczniów data-src= ADHD ADD AUTYZM - komunikacja, porozumiewanie się, logopedia ADHD ADD AUTYZM - organizacja dnia i funkcjonowanie w szkole
ACC pomoce dydaktyczne w terapii ADHD, ADD - wyciszenie, logopedia ADHD ADD AUTYZM - funkcjonowanie


Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości dofinansowania i kontaktu z naszymi konsultantami terenowymi.

Aktywna Tablica SPE  -  czas na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

W latach 2021-2024 następuje kontynuacja rządowego programu wsparcia szkół - Aktywna Tablica SPE.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, dotację mogą uzyskać te szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Jaka jest wysokość wsparcia w ramach programu?

Program zakłada dofinansowanie w 80 proc. ze środków budżetu państwa i 20 proc. wkładu własnego samorządów.
Wartość projektu dla jednostki edukacyjnej może w sumie wynieść aż 43.750 złotych, z czego 35.000 zł to wsparcie budżetu państwa, a 8.750 zł to wkład własny szkoły.
Po raz pierwszy w tym roku przeznaczono na pomoc szkołom aż tak duże środki!

Aktywna-Tablica-2021-2024_-SPE

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica SPE?

Wsparcie może otrzymać ta szkoła, której uczniowie wymagają indywidualnego podejścia w procesie edukacyjnym.
Program da Państwu szansę na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi oraz wprowadzenie terapii zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności.

Mając na uwadze szeroki wachlarz Państwa potrzeb przygotowaliśmy katalog pakietów terapeutycznych do pracy z dziećmi, które wymagają zapewnienia im specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Jak uzyskać informacje na temat otrzymania wsparcia?

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat doposażenia szkoły w linię produktów i pomocy dydaktycznych?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami terenowymi, którzy udzielą Państwu szczególowych informacji, związanych z przygotowanymi pakietami oraz programem wsparcia Aktywna Tablica oraz informacji na temat kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Zachęcamy do pobrania gotowych, ministerialnych wniosków o wsparcie dla szkół:

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica
  Dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkół za granicą).
 2. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
 3. Wniosek C dyrektora szkoły  o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
 4. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego
 5. Zestawienie pomocy dydaktycznych - informacje na temat programu Aktywna Tablica 

 

Zamknij filtr
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!